Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viatoolong toolong
1126 e498 500
7433 67d0
i wish
Reposted frombalu balu viatoolong toolong
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaszydera szydera
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
1853 6659 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
Reposted fromDennkost Dennkost viaimpressive impressive
7852 1188
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viapiglet piglet
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viasonicetobenice sonicetobenice
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaoutoflove outoflove
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan vianowezsie nowezsie
4550 c149 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
0277 55db
Reposted fromoutoflove outoflove
4559 44ac
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
Nadzieja to kolejny etap, z którego się wyrasta.
— Udław się (2001)

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl