Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9083 0bf0
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
1111 908c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viajointskurwysyn jointskurwysyn
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
5159 17dd
Reposted fromcalifornia-love california-love
5556 dca8 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
“Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.”
— R. Damian Castor
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viaszydera szydera
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
3978 7c01
Reposted fromslutcoven slutcoven viatoniewszystko toniewszystko
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaszydera szydera
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl