Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4899 0632 500
Reposted frommslexi mslexi
8885 d986
Reposted fromcalifornia-love california-love viajasnaa jasnaa
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viabrzask brzask
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viaszydera szydera
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
7074 81b3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
8886 38bf
bo to sens mojego bycia.
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
1196 af2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaateme ateme
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaateme ateme
Jeden dzień bez rozczarowania, proszę.
— trochę przykro.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viacytaty cytaty
3621 aee0
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserialowaaa serialowaaa
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viapeaceandlove peaceandlove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl