Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
“Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.”
— R. Damian Castor
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viaszydera szydera
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
3978 7c01
Reposted fromslutcoven slutcoven viatoniewszystko toniewszystko
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaszydera szydera
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viabrzask brzask
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
2052 5765 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viajasnaa jasnaa
6831 9806 500
Reposted fromdusix dusix viajasnaa jasnaa
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
9224 3bf2 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
5293 6087 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl