Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5491 ebdd
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaszydera szydera
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viajointskurwysyn jointskurwysyn
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawrocka nawrocka
3106 7b8e
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viaserialowaaa serialowaaa
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaxannabelle xannabelle
uświadomienie sobie, że zasługuję na więcej było nawżniejszą rzeczą.
— xxx
5769 4aec
Reposted frompomruki pomruki viaoutoflove outoflove
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl