Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
7501 03d8
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaohhmarigold ohhmarigold
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viatoolong toolong
Dedykuję Ci każda spadająca gwiazdę, która widzę.
— nikapoetka (via pancze)
Reposted fromkostuchna kostuchna viatoolong toolong
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
Zastanawiam się, czy wielkie tęsknoty mijają z wiekiem. Może dorastanie polega na tym, żeby skupiać się na tym, co mamy?
— "Już czas", Jodi Picoult
Reposted fromavooid avooid vianezavisan nezavisan
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viaoutoflove outoflove
0836 9318 500
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaimpressive impressive
5477 eef0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl