Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1853 6659 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
Reposted fromDennkost Dennkost viaimpressive impressive
7852 1188
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viapiglet piglet
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viasonicetobenice sonicetobenice
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viadiscombobulated discombobulated
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan vianowezsie nowezsie
4550 c149 500
0277 55db
Reposted fromdiscombobulated discombobulated
4559 44ac
Nadzieja to kolejny etap, z którego się wyrasta.
— Udław się (2001)

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
9083 0bf0
Reposted fromdiscombobulated discombobulated
1111 908c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viabrzask brzask
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
5159 17dd
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl